Historia

Fundacja Wsparcie 112 została założona w 2017 r., aby wspierać zarówno Grupę Ratowniczo – Poszukiwawczą jak i inne organizacje o podobnym zakresie działań. Zgodnie ze statusem celem fundacji jest działalność na rzecz ochrony zdrowia i życia ludzkiego, upowszechnianie i rozwijanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy oraz ratownictwa, promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna jak również pomoc osobom cierpiącym, ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w ramach możliwości działań fundacji.

Fundacja już od dawna współpracuje z innymi organizacjami o podobnym zakresie działań, jak np. organizacje harcerskie czy też PCK. Jednak wciąż jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy z organizacjami, które tak jak my chcą upowszechniać wiedzę z zakresu pierwszej pomocy i edukować innych.

Podoba Ci się to co robimy i jak działamy? Chciałbyś, aby jak największa ilość osób posiadała wiedzę z zakresu pierwszej pomocy? Zostań darczyńcą Fundacji Wsparcie 112 i przyczyń się do wzrostu świadomości wśród społeczeństwa!